Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

SiLeNtKinG

ÖZEL ÜYE
Katılım
13 Şub 2010
Mesajlar
1,385
Tepkime puanı
133
Puanları
63
Konum
Bursa
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Rehberlik ve Danışma Merkezleri vasıtasıyla yürütülmektedir.
TSK bünyesinde 337 adet Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) bulunmakta, bu merkezlerde 36’sı subay, 416’sı yedek subay, 142’si astsubay ve 74’ü sivil memur olmak üzere toplam 668 personel görev yapmaktadır.
TSK’ya katılan personel, askerlik şubelerinde son yoklamada yapılan muayenelerinden itibaren takibe alınmakta ve sorunları tespit edilenlere gerekli işlemler aşağıda açıklandığı gibi her aşamada ve askerlik hizmetleri süresince sürdürülmektedir.

Birinci Aşama (Askerlik Şubelerindeki Faaliyetler):


Askerlik Şubelerinde psikolojik sorunu olduğunu ifade eden veya sağlık komisyonundaki doktor tarafından sorunlu olabileceği değerlendirilen personel hastaneye sevk edilmektedir. Sevk edilenlerden “Askerliğe Elverişli Değildir Raporu” alanlar, askerlik hizmetine alınmamakta, tedavi edilebilecek personelin askerliği ise tedavi süresince ertelenmektedir.

İkinci Aşama (Eğitim Merkezlerindeki Faaliyetler):

Askerlik Şubesinden sevk edilen tüm personele, eğitim birliklerine katılışlarında “Psikolojik Risk Faktörü Tarama Anketi” uygulanmakta, ayrıca uzman personel tarafından her yükümlü ile tek tek görüşülmektedir. Anketten elde edilen sonuçlar ve bire bir yapılan görüşmelerde, sorunlu olduğu belirlenen personel RDM’lerde görüşmeye alınmaktadır.
Görüşme sürecine alınan personel durumuna göre, RDM görüşmeleri ile kontrol altında tutulmakta veya tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilenler; birlik komutanı tarafından önce birlik tabibine, daha sonra da hastanelerdeki psikiyatri servislerine sevk edilerek tedavileri sağlanmaktadır.
Yatarak tedavi ihtiyacı duymayan ve psikiyatri servisi tarafından ilaçla tedavi edilmesi uygun görülen personel, birlik komutanı, RDM ve sağlık kuruluşları koordinasyonunda takip edilmektedir.

Üçüncü Aşama (Dağıtım Olunan Birliklerdeki Faaliyetler):

Sorunları olduğu belirlenen personelin bilgileri, eğitim birliğinden dağıtım olduğu ve yükümlülüğünü sürdüreceği birliğe katılmadan yeni birliğine aktarılmakta, personel kışlaya geldiği andan itibaren yukarıda özetlenen sistem içerisinde takip edilmektedir.
Yukarıda belirtilen süreçlerin dışında; koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin sürekliliği ilkesi dâhilinde tüm personelin yer ve zaman gözetmeksizin RDM’lere başvurmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, TSK genelinde faaliyet gösteren ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından (Psikiyatrist, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı) işletilmekte olan “TELE-NET Telefonla Danışma Hattı” yanında, birlik seviyesinde RDM personeli kontrolünde faaliyet gösteren “Alo Mehmetçik Telefon Hattı” aracılığıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir.
Personelin birliğe katılımını müteakip, birlik komutanlarınca; ailelerle mektup ve telefon ile iletişim kurularak, askerlik hizmeti boyunca çocukları hakkında bilgi alabilmeleri amacıyla irtibat numaraları verilmekte, ayrıca vatani hizmetini yapmakta olan evlatlarının, her türlü durumu hakkında (ödül, ceza, hastalık, vb.) telefon ve posta ile devamlı olarak bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bu maksatla birliklerde teşkil edilmiş olan “Aile İletişim Merkezleri” 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet göstermektedir.
 

Benzer konular


Üst