Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi. (DERS 5)

Sabri Sirin

ADMİN
Yönetici
Katılım
9 Eyl 2012
Mesajlar
7,779
Tepkime puanı
4,967
Puanları
113
Yaş
54


L'OİSEAU (m) -------- KUŞ
(luazo)
C'est un Oiseau: ---------- Bu bir kuştur
(setün uazo)

LE CHAPEAU ----------- ŞAPKA
(lö şapo)
C'est un Chapeau --------- Bu bir şapkadır
(Setün şapo)

NE…………..PAS ……….... Değil
(ne pa)
Ce N'est Pas un chapeau: ----- Bu bir şapka değildir.
(se ne pa z ün şapo)

QU'EST-CE QUE C'EST ? ----- BU NEDİR ?
(kesköse)

C'est un oiseau. -------------- Bu bir kuştur.
(se t ün uazo)

CINQ ------------------------ 5 (Beş)
(senk)

NON ---------------------- HAYIR
(no)

Non, ce n'est pas un chapeau. ----- Hayır bu bir şapka değildir
(no senepazün şapo)

LE BATEAU ---------------- GEMİ
(lö bato)

C'est un bateau ------------------- Bu bir gemidir
(setün bato)

OUI -------------- EVET
(ui)

Ouı, c'est un bateau. ------- Evet bu bir gemidir
(ui se t ön bato)

KONUMUZ, OLUMSUZ CÜMLE

Şimdiye kadar basit tipte olumlu ve
soru cümlelerini görmüştük.Bunları şu örneklerle hatırlıyalım.

OLUMLU SORU

C'est un livre ------ Est-ce un livre
(setön livr) ------- (es ön livr)
Bu bir kitaptır. ------ Bu bir kitapmıdır ?

C'est une leçon ------ Est-ce une leçon ?
(setün löson) --------- (es ün löson)
Bu bir derstir ------- Bu bir dersmidir ?

C'est une fleur -------- Est-ce une fleur ?
(setün flör) --------- (es ün flör)
Bu bir çiçektir. -------- Bu bir çiçekmidir ?

Şimdide aynı tipteki olumlu bir cümlenin
nasıl olumsuz yapıldığını görelim.


Olumlu cümleleri olumsuz yapmak için
(est) sözcüğünün önüne (ne) ve sonunada (pas)
koymak yeterlidir.

Aşağıda olumlu ve aynı cümlelerinolumsuz biçimleri
karşılarında verilmiştir.Bunları inceleyiniz ve
yüksek sesle tekrarlayınız.

OLUMLU -------------------------- OLUMSUZ

C'est un oiseau ---------- Ce n'est pas un oiseau
(setön uazo) ----------- (sö nepazön uazo)
Bu bir kuştur ----------- Bu bir kuş değildir

C'est un chapeau ------------- Ce n'est pas un chapeau
(setön şapo) -------------- (sö nepazönşapo)
Bu bir şapkadır ------------ Bu bir şapka değildir.

C'est une ecole ---------- Ce n'est pas une ecole
(setün ekol) --------- (sö nepazün ekol)
Bu bir okuldur. ----------- Bu bir okul değildir
C'est un bateau ----------- Ce n'est pas un bateau
(setön bato) ------------ (sö nepazön bato)
Bu bir gemidir ------------ Bu bir gemi değildir
C'est un livre ----------- Ce n'est pas un livre
(setön livr) ---------- (sö nepazön livr)
Bu bir kitaptır ----------- Bu bir kitap değildir

Yukardaki örneklerde dikkat etmemiz gereken
iki nokta var.


Birincisi, c' nin apostrof işareti kalkmış
normal olarak ce biçimine gelmiştir

Örnek
C'est un livre

ce n'est pas un livre

C'est un chapeau.

ce n'est pas un chapeau

C'est une ecole

ce n'est pas une ecole

İkincisi okunuşla ilgilidir. İkinci dersimizin sonunda
Fransızcada ulamanın,(Liyezonun) ne demek olduğunu
öğrenmiştik. Ulama harfleri, s ve t harfleriydi,
Olumlu ve olumsuz cümlelerdeki ulamaları aşağıdaki
örneklerde dikkatle inceleyiniz.

C'est un oiseau --------------- Bu bir kuştur
(setön uazo)

ce n'est pas un oiseau ----------------- Bu bir kuş değildir
(sönepazön uazo)

C'est une ecole --------------- Bu bir okuldur
(setün ekol)

ce n'est pas une ecole ---------------- Bu bir okul değildir
(sö nepazün ekol)

UYGULAMA


OLUMSUZ CÜMLE KALIBI

Ce n' est pas une porte ---------------- Bu bir kapı değildir
(se ne pa z ün port)
Ce n' est pas un chat --------------- Bu bir kedi değildir
(se ne pa z ön şa)
Ce n' est pas un chien --------------- Bu bir köpek değildir
(se ne pa z ön şyen)
Ce n' est pas une fleur --------------- Bu bir çiçek değildir
(se ne pa z ün flör)
Ce n' est pas un arbre --------------- Bu bir ağaç değildir
(se ne pa z ön arbr)
Ce n' est pas une fenetre --------------- Bu bir pencere değildir
(se ne pa z ün fenetr)

Yukarıdaki örneklerde Öğrendiğimiz gibi bu tipteki cümlelerde olumsuzluk böyle yapılır Kural dışı hiçbir durum yoktur.


BASİT BİR SORU CÜMLESİ


QU'EST-CE QUE C'EST ? -------------- BU NEDİR ?
(kesköse)

Fransızcada en basit soru cümlelerinden biri de yukarda öğrendiğimiz gibi, qu'est-ce que c'est ? soru cümlesidir
sözcük anlamı şunlardır

qu'est-ce que -------------------- ne
(keskö)

c'est ----------------------- bu……….dir
(se)

qu'est-ce que c'est? ----------------------- Bu nedir?
(kesköse)

Burada « ne » anlamındaki sözcük, qu' sözcüğüdür. Bu sözcük sesli harfle
başlayan est önüne geldiğinden sondaki e harfi düşmüş olan que
sözcüğüdür.
Aşağıdaki sorulara verilecek cevaplar, daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz
tipteki c'est ……… kalıbıyla kurulan cümlelerle olur.
-

qu'est-ce que c'est? ---------------- Bu nedir
(Bu nedir)

C'est un chat. ---------------- Bu bir kedidir
(se t ön şa)
C'est une maison ---------------- Bu bir evdir
(se t ün mezon)
C'est un chapeau ------------- Bu bir şapkadır
(se t ön şapo)
C'est un bateau ----------- Bu bir gemidir
(se t ön buat)
C'est une maison ---------------- Bu bir evdir
(se t ün mezon)
C'est un oiseau ----------- Bu bir kuştur
(se t ön uazo)
C'est un arbre ----- ------------------- Bu bir ağaçtır
(se t ön arbr)

Aşağıdaki sorulara OLUMLU cevap vereceksek, cevabımızın başına
«evet» anlamına gelen (ouı),
OLUMSUZ cevap vereceksek cümlenin başına
« hayır » anlamına gelen (non) sözcüklerini koyarız.


AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEYİNİZ VE YÜKSEK SESLE TEKRARLAYINIZ.

Est-ce un chapeau? ------------ Oui, c'est un chapeau
(es ön şapo) ---------- (ui, setön şapo)
Bu bir şapkamıdır? ------------ Evet, bu bir şapkadır.

Est-ce un crayon? -------------- Non, ce n'est pas un crayon
(es ön kreyon) ------------ (no se nepazön kreyon)
Bu bir kurşun kalemmidir? --------------- -- Hayır, bu bir kurşun kalem değildir

Est-ce un bateau? -------------- -- Oui, c'est un bateau
(es ön bato) --------------- (ui, setön bato)
Bu bir gemimidir? ----------------- Evet, bu bir gemidir

Est-ce une table?--------------- -- Non, ce n'est pas une table.
(es ün tabl) --------------- (no, se nepazün tabl)
Bu bir masamıdır? ------------------ Hayır, bu bir masa değildir.

Est-ce un autobus? ------------------ Oui, c'est un autobus
(es ön otobus) ------------------ (ui, setön otobüs)
Bu bir otobüsmüdür? ------------------- Evet, bu bir otobüstür

Est-ce un chien? ----------------- Non, ce n'est pas un chien
(es ön şyen) --------------- (no, se nepazön şyen)
Bu bir köpekmidir? ------------------ Hayır bu bir köpek değildir


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde verilmiştir.
 

Ayşe_Maresi

ADMİN
Yönetici
Katılım
7 Eki 2016
Mesajlar
11,750
Tepkime puanı
7,892
Puanları
113
Emeğinize sağlık paylaşım için teşekkürler
 

Sabri Sirin

ADMİN
Yönetici
Katılım
9 Eyl 2012
Mesajlar
7,779
Tepkime puanı
4,967
Puanları
113
Yaş
54
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık..
 

Sabri Sirin

ADMİN
Yönetici
Katılım
9 Eyl 2012
Mesajlar
7,779
Tepkime puanı
4,967
Puanları
113
Yaş
54
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık..
 

Üst