Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi. (DERS 4)

Sabri Sirin

ADMİN
Yönetici
Katılım
9 Eyl 2012
Mesajlar
5,274
Tepkime puanı
3,168
Puanları
113
Yaş
54
DERS 4

YENİ SÖZCÜKLER

LE CHIEN →KÖPEK
( lö şiyen )

CE → BU
( sö )

LA FLEUR → ÇİÇEK
( la flör )

QUATRE → DÖRT
( katr )

LE MUR → DUVAR
( lö mür )

LA BOİTE → KUTU
( la buat )

LE MASCULIN → ERKEK - (sözcükler için )
( lö maskülen )

LE FEMININ → DİŞİ - ( sözcükler için )
( lö feminen )

L' AUTOBUS ( le ) → OTOBÜS
( lotobüs )

LE TAXI →TAKSİ
( lö taksi )

EST → ………. DIR
( e )


KONUMUZ.
FRANSIZCADA CÜMLE KURMAK.

Fransızca cümle kuruluşunu şimdiye kadar öğrendiğimiz sözcüklerle ve
en basit bir cümle tipinden başlayarak öğrenmeye çalışacağız.
Önce şu Türkçe cümleleri yazalım.

Bu bir kapıdır.---------------Bu bir evdir.


Sonra bu cümlelerdeki sözcükleri soldan sağa doğru numaralayalım.

1.... ...2 ..........3 ..............4..................... 1......... 2.......... 3.......... 4
Bu.. bir. ......kapı......... dır ................... Bu....... bir........ ev........ dirHer iki cümlede kullandığımız sözcükleri Fransızcalarıyla birlikte
alt alta şu biçimde yazalım.
C........'est....... une....... porte → Bu bir kapıdır.
↑................ ↑................ ... ↑................... ↑
Bu..... dır .........bir .........kapı


C.....' est...... une....... maison → Bu bir evdir

↑............ ↑................ ↑................... ↑
Bu... dır........ bir......... ev

Aynı Fransızca cümleleri bir daha tekrarlayalım.

bu...... dır...... . bir.......... kapı
↓............. ↓............... ↓.................. ↓
C'...... est ..... une....... porte → BU BİR KAPIDIR
( setün port )

bu....... dir......... bir......... ev

↓ ............... ↓............... ↓ ................ ↓
C' ........ est..... une...... maison → BU BİR EVDİR
( setün mezon )Aşağıdaki cümleleri tek, tek inceleyelim.

C' est une porte -------- BU BİR KAPIDIR
( setün port )

C' est un crayon ----------BU BİR KURŞUN KALEMDİR
( setön kreyon )

C' est une chambre----------- BU BİR ODADIR
( setün şanbr )

C' est une leçon ---------------BU BİR DERSTİR
( setün löson )

C' est une table ---------------BU BİR MASADIR
( setün tabl )

C' est une maison -------------BU BİR EVDİR
( setün mezon )

C' est une fenetre --------------BU BİR PENCEREDİR
( setün fönetr )

C' est une chaise --------------BU BİR SANDALYEDİR
( setün şez )


Gördüğünüz basit fransızca cümlelerde dikkat etmeniz gereken üç önemli nokta şunlardır.

Birincisi: Fransızca cümlede sözcüklerin sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki
dilde de aynı anlama gelen cümlelerde ilk sözcükler başka bir deyişle özneler
cümlenin başında yer almaktadır.

İkincisi: Fransızca (est) sözcüğü ikinci sırada bulunmaktadır. Oysa bunun Türkçe karşılığı olan ……..dır cümlenin en sonunda ve isime bitişik olarak yer almaktadır.

Üçüncüsü: Fransızcada (est) sözcüğü her cümlede hep aynı kalmaktadır Oysa bu sözcüğün Türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses uyumuna göre ……dır ……dir …….tır ……..tir …….dur, gibi değişik biçimler almaktadır.


örnek

C' est une table -------------Bu bir masadır

(setün tabl)

C' est une maison ----------Bu bir evdir
(setün mezon)

C' est une porte ------------Bu bir kapıdır
(setün port)

C' est un livre --------------Bu bir kitaptır
(setön livr)

C' est une fleur ------------Bu bir çiçektir
(setön flör)

UYGULAMA.

Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun sözcükleri koyarak cümleleri tamamlayınız

C' ……….. Une chaise
C' est ………… fenetre
C ………….. Une table
C' …………. Une maison
……………. Est une chambre
…………… est ……….. Crayon
C' ……….. ………….. Livre
C' est ………….. Leçon


BASİT SORU ŞEKLİ

Fransızca cümlede yer alan sözcüklerden yalnız, (ce ile est )
sözcüklerinin yerlerini değiştirerek ve ikisinin arasına ( - ) koyarak
yazalım.


C' est ------------BUDUR
( se )

Est- ce -------------BU….... MUDUR ?
( es )

örnek

C' est un crayon ----------------BU BİR KURŞUNKALEMDİR
( setön kreyon )

Est- ce un crayon ? ------------BU BİR KURŞUNKALEMMİDİR ?
(es ön kreyon)

C' est une maison ----------------BU BİR EVDİR
( setün mezon )

Est- ce une maison ? -------------BU BİR EV MİDİR ?
( es ün mezon )

C' est une chambre --------------BU BİR ODADIR
( es ün şanbr )

Est- ce une chambre ? ------------BU BİR ODA MIDIR ?
( es ün şanbr )

C' est un arbre ---------------------BU BİR AĞAÇTIR
( se t ön arbr )

Est - ce un arbre ? ------------------BU BİR AĞAÇ MIDIR ?
( es ön arbr )


BASİT SORU CÜMLELERİNDE DİKKAT EDECEĞİMİZ NOKTALAR ŞUNLARDIR

1- ce ile est arasındaki apostrof işareti kalkmış, ce sözcüğü normal biçimini almıştır.

2- ce ile est yer değiştirmiş ve aralarına bir çizgi konmuştur. Aynı cümlelerin Türkçe
karşılığında ise ……dir ……dır ekleri …….midir ……..mıdır biçimine girmiştir.


Örneklere tekrar bakalım

C' est une chaise -------------BU BİR SANDALYEDİR
( se t ün şez )

Est - ce une chaise ---------------BU BİR SANDALYE MİDİR ?
( es ün şez ) ?

C' est un panier -------------------BU BİR SEPETTİR
( setön panye )

Est - ce un panier ? ---------------BU BİR SEPET MİDİR ?
( es ön panye )

C' est une porte --------------------BU BİR KAPIDIR
( se tün port )

Est - ce une porte ? ----------------BU BİR KAPI MIDIR ?
( es ün port )

C' est une maison ------------------BU BİR EVDİR
( se t ün mezon ?

Est - ce une maison ? --------------BU BİR EV MİDİR ?
( es ün mezon ?

C' est une fenetre -------------------BU BİR PENCEREDİR
( se t ün fenetr )

Est - ce une fenetre ? --------------BU BİR PENCERE MİDİR ?
( es ün fönetr )

C' est une table --------------------BU BİR MASADIR
( se t ün tabl )

Est - ce une table ?----------------- BU BİR MASA MIDIR ?
( es ün tabl )

C' est une boite ---------------------BU BİR KUTUDUR
( se t ün buat )

Est - ce une boite ? -----------------BU BİR KUTU MUDUR ?
( es ün buat )

Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde verilmiştir.
 
Son düzenleme:

Üst