Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

HANIMAĞA

Administratör
Yönetici
Katılım
13 May 2012
Mesajlar
41,721
Tepkime puanı
8,934
Puanları
0
Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!


Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır.
Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir.
Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur.

Sırları ve Faziletleri
Not: Tecrübe ile sabittir.
Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet;
İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Bütün meşru istekler için.
KÜN FE YEKÜN DUASI
Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duayı ihlas ile okuyanların kısa bir zaman içinde Allah’ın lütfuyla muradları hâsıl olacağı söyleniyor. Bu duayı okuyan kişi, Allâh-u Te'âlâ'nın: "0l" emrinin, kendi muradına yöneldiğine itikat etmesi hâlinde daha çabuk tesir gördüğü söyleniyor.Dua bizden,lütuf Yüce Allah'tan.

 • Euzübillahimineşşeytanirraciym. Bismillahirrahmanirrahiym.
 • Ve salallahu ala nebiyyil keriym. Allahümme ya rabbi,Allahüme ya rabbi,Allahüme ya rahiym.
 • Hüallâhullezî lâ ilâhe illâ hüe, elmelikü kuddûsü selâmü mû’minül muheyminül azîzü cebbârul müekebbiru sühânallâhi ammâ yüşrikûn. –Haşr-23
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.-Ali İmran-83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.-İhlas Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • İzâ câe nasrullahi velfethu ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. – Nasr Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma . Ve yensurakallahü nasran aziza .- Fetih-1-2-3
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma . Ve yensurakallahü nasran aziza .- Fetih-1-2-3
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Nasrun minallâhi ve fethun karîbun ve beşşiril mû’minîn. –Saff-13
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • E fe ğayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.-Ali İmran-83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.- Bakara-156
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Vessemai vettarikı ve ma edrake mettarik. En necmus sâkıb. İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz. Fel yenzuril insanü mimme hulik. Hulika min main dafik. Yahrücü min beynis sulbi vet teraib. İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir. Yevme tubles serâir. Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır. Ves semâi zâtir rec’ı vel ardı zâtis sad’ . İnnehu le gavlun faslün ve mâ huve bil hezl. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdu keydâ . Fe mehhilil kâfirîne emhilhüm ruveydâ.-Tarık Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Ye’tîhâ rızguhâ ragaden min kulli mekânin.-Nahl-112
 • Vallâhu hayrur râzıkîn.-Cuma-11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Mâ ındekum yenfedu ve mâ ındallâhi bâkın.-Nahl-96
 • Vallâhu hayrur râzıkîn.-Cuma-11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sırâtın mustekîm.-Mülk-22
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Li îylâfi kurayşin iylâfihim rıhleteş şitâi ves sayf. Fel ya’budû rabbe hâzel beyt. Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf. -Kurayş Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

YA RABBI,YA RABBI,YA RABBI, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH.

 • Kulillâhümme mâlikel mülki tû’til mülke men teşâu ve tenziul mülke mimmen teşâ’, ve tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâ’, bi yedikel hayru inneke alâ kulli şey’in gadîr. –Ali İmran-26
 • Tûlicül leyle fîn nehâri ve tûlicün nehâra fîl leyl, ve tühricül hayya minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy, ve terzugu men teşâu bi ğayri hısâb.-Ali İmran-27
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83
 • Eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehü la serike lehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü
 • ALLAHÜMME salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dagveti fi kadai haceti...

(Burda ne sıkıntımız varsa, dünyevi veya uhrevi kalbimizden ne geçiyorsa, onu 3 veya 5 veya 7 defa içtenlikle söylüyoruz .)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM;

 • Bedîus semâvâti vel ardi ve izâ gadâ emran fe innemâ yegûlü lehu kün fe yekûn.-Bakara-117
 • Gâlet ennâ yekûnü lî ğulâmün ve lem yemsesnî beşerun.-Meryem-20
 • Gâle kezâlikillâhü yehlügu mâ yeşâu izâ gadâ emran fe innemâ yegûlü lehu kün fe yekûn. Ali İmran-47
 • İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem, halagahü min turâbin sümme gâle lehü kün fe yekûn.-Ali İmran-59
 • Ve hüvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk, ve yevme yegûlü kün fe yekûn.-En’am-73
 • İnnemâ gavlünâ li şey’in izâ eradnâhü en negûle lehü kün fe yekûn.-Nahl-40
 • Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhâneh, izâ gadâ emran fe innemâ yegûlü lehü kün fe yekûn.-Meryem-35
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82
 • Hüvellezî yühyî ve yümît, fe izâ gadâ emran fe innemâ yegûlu lehu kün fe yekûn.-Mü’min-68
 • Allahumme bi hakki hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ikdiy haceti fiddarayni inneke ala külli sey`in gadiyr.,
 

asq_571

New Member
Katılım
22 Mar 2017
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
24
Hayırlısıyla insaalh dualrimz kabul olur
 

Benzer konular


Üst