Jandarma Genel Komutanlığının İcra Ettiği ve Planladığı Önemli Faaliyetler.

SiLeNtKinG

ÖZEL ÜYE
Katılım
13 Şub 2010
Mesajlar
1,378
Tepkime puanı
140
Puanları
63
Konum
Bursa
1. 2012 yılında Jandarma Genel Komutanlığına temin edilecek muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarında aranacak şartlar kapsamında, adayların mezun oldukları/olacakları lisans programı çeşidi 2011 yılında 157 iken, 2012 yılında 561’e çıkarılmıştır. Adaylar, mezun oldukları/olacakları lisans programının uyması hâlinde, birden fazla sınıfı (Jandarma, İstihkâm, Muhabere, Bakım, İkmâl, Personel ve Mâliye) tercih edebileceklerdir.
2. Uzman erbaşların özlük haklarını iyileştirmek maksadıyla, yaş haddi nedeniyle TSK’dan ayrılan/ayrılacak olan Uzman Erbaşların devlet memuru olarak istihdâm edilerek emekli olmaları ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malûl olanlardan istekli olanların yeniden uzman erbaş olarak istihdâm edilmeleri sağlanmış, bu kapsamda beş istekli personelin atamaları yapılmıştır. Ayrıca, yıllık izinlerine ilâve olarak mazeret izni de alabilmeleri sağlanmış, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan uzman erbaşlara tazminat ödenmektedir.
3. 2012 Yılı Yurt İçi/Yurt Dışı Meslekî Gelişim Plânı çerçevesinde yurt dışı yüksek lisans kontenjanı 6, yurt dışı doktora kontenjanı 7 olarak belirlenmiştir. Yurt içinde ise 18’i sivil üniversitelerde olmak üzere 70 yüksek lisans kontenjanı ve 12’si sivil üniversitelerde olmak üzere 29 doktora kontenjanı belirlenmiştir. Bu tür lisansüstü eğitimler ile Jandarma Okullarındaki öğretim üyelerinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimleri sağlanarak eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
4. Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan nezarethanelerin tamamı uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir.
5. Kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik istismarla etkin olarak mücadele edilmesi hedeflenerek; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile İl.J.K.lıkları bünyesinde Çocuk ve Kadın Kısım Âmirlikleri teşkil edilmiştir. Anılan kadrolara bayan subay ve astsubay görevlendirilmesi planlanmıştır. “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi”ne yönelik çalışmalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca, bu kapsamda bir AB Projesi hazırlanmış olup, Kasım 2012’de projenin icrasına başlanacaktır.
6. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Bilgi Paylaşımı ve Kullanımına İlişkin Esaslar”a yönelik yapılan protokolle, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Jandarma birliklerine cep telefonu ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgulama imkânı kazandırılmıştır. Bu kapsamda, özel donanımlı cep telefonları tedarik edilerek karakol seviyesine kadar dağıtılmış, adlî birimlerce verilen yakalama kararları anlık olarak sorgulanmaya başlanmıştır.
7. 156 Jandarma İmdat hattını arayarak Jandarma birimlerinden yardım isteyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla, mobil telefonlar için arayan abonenin konumu, sabit aboneler için ise adres bilgilerinin ilgili servis sağlayıcılarından alınarak, harita üzerinde gösterilebilmesi yeteneğinin birliklere kazandırılması maksadıyla, Âcil Çağrı Konum Belirleme Yazılımı İl Jandarma Komutanlıklarında kullanılmaya başlanmıştır.
8. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kara Havacılık sınıfının teşkil edilmesi kapsamında, ilk defa 2012 yılında, Jandarma Kara Havacılık Sınıfına mensup subaylar Kara Harp Okulundan mezun olacaktır.
9. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 08 Haziran 2011 tarihinde, Ankara’da ilgili kolluk teşkilatlarının komutanları arasında, Niyet Beyanı imzalanmıştır. Zirve Toplantısı ve İmza Töreni’nin Haziran 2012 ayında Azerbaycan’da yapılması plânlanmıştır.
 

Benzer konular


Üst