Erbaş ve erlere verilen askerî eğitim dışındaki eğitim konuları hakkında

SiLeNtKinG

ÖZEL ÜYE
Katılım
13 Şub 2010
Mesajlar
1,378
Tepkime puanı
140
Puanları
63
Konum
Bursa
1. Erbaş ve erlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla, silah altına alındıkları günden terhis oldukları güne kadar geçen süreçte, hayatları boyunca gerekli olacağı değerlendirilen konularda eğitim verilmektedir.
2. Dokuz ayrı konuda verilen eğitimin konusu, süresi, uygulanma zamanı aşağıda sunulmuştur:
a. Birinci konu; insan hakları eğitimidir. Gün geçtikçe önem kazanan insan hakları konusunda erbaş ve erleri bilinçlendirmek maksadıyla, erbaş ve erlere yurt sevgisi eğitimi kapsamında;
(1) İnsan haklarının önemi ve uluslararası gelişimi,
(2) Kişisel, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler,
(3) Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler (İnsan hakları evrensel beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi)
(4) Demokrasi ve insan hakları,
(5) Uluslararası insancıl hukuk gibi konularda eğitim verilmektedir.
b. İkinci konu; aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitimidir. Yurt sevgisi eğitimi kapsamında icra edilen bu eğitimde erbaş ve erlere;
(1) Aile içi iletişim,
(2) Ailede şiddetin önlenmesi,
(3) Kadınlara uygulanan toplumsal baskılar,
(4) Töre cinayetleri,
(5) Kadın erkek eşitliği gibi konularda eğitim verilmektedir.
c. Üçüncü konu; üreme sağlığı ve aile planlaması eğitimidir. Bu eğitim yılda asgari iki defa, bir gün süreyle özellikle erbaş ve erlerin terhis olacakları döneme yakın olacak şekilde konuyla ilgili eğitim almış sağlık sınıfı subay ve astsubaylar tarafından verilmektedir. Üreme sağlığı projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri içerisine kan bağışı konusunda duyarlılığın artırılması maksadıyla bir saatlik “Kan Bağışçısı Eğitimi” ilave edilmiştir. Bu eğitimde erbaş ve erlere;
(1) Aile planlaması yöntemleri,
(2) Akraba evliliği,
(3) Zührevi hastalıklar ve bulaşma yolları gibi konularda eğitim verilmektedir.
ç. Dördüncü konu; yurt sevgisi eğitimidir. Bu eğitim, haftanın ilk dört günü komutanlık saatlerinde bir saat, Cuma günleri öğleye kadar ise dört saat olacak şekilde bu konuda eğitim almış subay ve astsubaylar tarafından verilmektedir. Bu eğitim; erbaş ve erlere; vatandaşlık duygusu, sorumluluk bilinci ve etik değerlere saygılı olma konusundaki düşüncelerini geliştirmek maksadıyla verilmektedir. Yurt sevgisi eğitiminin konu ve kapsamı EK-A’da sunulmuştur.
d. Beşinci konu; meslek edindirme eğitimidir. Sivil hayatta yapabileceği bir mesleği olmayan erbaş ve erlere meslek kazandırmak maksadıyla, Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri tarafından kışlalarda icra edilmektedir. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile protokoller yapılmıştır. Arıcılık, bağcılık, su ürünleri, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, gübre ve gübreleme, kooperatifçililik, tarımsal mekanizasyon, zirai mücadele gibi konularda düzenlenen kurslarda başarılı olan erbaş ve erlere sertifika verilmektedir.
e. Altıncı konu; okuma ve yazma eğitimidir. Bu eğitim, birliğe katılan okuma -yazma bilmeyen veya yetersiz bilen erlere Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri tarafından asgari haftada üç kez öğleden sonraları olacak şekilde verilmektedir. İki kademe olarak planlanan eğitimin birinci kademesinde, erlere okur-yazar belgesi verilmektedir. İkinci kademe eğitimlerinde ise erler ilköğretim 5’inci sınıf belgesi alacak seviyeye getirilmektedir.
f. Yedinci konu; bilgisayar eğitimidir. Erbaş ve erlere bilgisayar, interneti kullanma ve e-devletin kullanım şekilleri konusunda beceri kazandırmak maksadıyla Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri tarafından kışlalarda kurulan Kamu Internet Erişim Merkezi (KIEM) (358 adet) dershanelerinde eğitim verilmektedir. 18, 30 ve 60 saatlik sürelerle hazırlanan programlar, erbaş ve erlerin bilgisayar bilgi seviyeleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Eğitime katılan erbaş ve erlere Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen sertifikalar verilmektedir.
g. Sekizinci konu; emniyet ve kaza önleme eğitimidir. Erbaş ve erlerde emniyetli olma bilinci oluşturmak ve bu suretle her türlü faaliyetin icrasında yaşanabilecek can kaybı ve malzeme hasarını önlemek maksadıyla, Komutanlık saatlerinde ve eğitim programlarında bu amaçla belirlenmiş saatlerde her fırsatta subay ve astsubaylar tarafından verilen bir eğitimdir.
ğ. Dokuzuncu konu; doğal veya suni afetlerde yardım eğitimidir. Yılda asgari iki defa bir gün süreyle olacak şekilde, subay ve astsubaylar tarafından erbaş ve erlere verilen bu eğitim kapsamında; afetlerden korunma tedbirleri, afet sırasında uygulanacak kişisel hareket tarzları ile temel ilk yardım teknikleri öğretilir ve uygulaması yaptırılır.
3. Türkiye’de özellikle kırsal alanda aile içi şiddet ile ilgili güvenlik personelinin ve vatandaşların eğitilmesi maksadıyla; J.Gn.K.lığı tarafından, 2010 yılı TC – AB Mali İşbirliği Programları çerçevesinde, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi projesi teklif edilmiş ve proje (3.100.000 Avro) AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 2012 yılı başında başlayacak proje ile iki yıllık sürede jandarma personelinin özellikle kadına yönelik şiddet olayları kapsamında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
4. Avrupa Birliği destekli olarak, eğitimin kalitesini artırmak maksadıyla; 2007 yılında “Mehmetçik için yurttaşlık eğitimi projesi” başlatılmıştır.
5. Erbaş ve erlere verilen eğitimler dışında, toplumsal gelişime destek olmak ve ordu-millet bağının güçlenmesine katkı sağlamak maksadıyla sivil dershanelerin olmadığı yada olduğu hâlde ekonomik nedenlerle istifade edemeyen yoksul aile çocuklarına yönelik olarak Garnizon Komutanlıklarımızın sorumluluğunda Millî Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak Mehmetçik Dershaneleri açılıp işletilmektedir. Bu kapsamda, Kuvvet Komutanlıkları ile koordineli olarak belirlenen 70 dershaneye matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya branşlarında yedek subay öğretmen görevlendirilmiştir. Ayrıca, Mehmetçik Dershanelerine yardım talebinde bulunan sivil kurum ve kuruluşlarla da bu konuda iş birliği yapılmaktadır.
6. Sonuç olarak; erbaş erlerimiz, silah altında bulundukları süre içerisinde topluma faydalı olmalarına katkı sağlayacak konularda eğitilmektedirler.


EK-A için tıklayınız.
 

Üst